Acest website foloseste cookie-uri pentru facilitarea accesului si livrarea multiplelor functionalitati. Daca veti continua sa navigati, vom considera ca ati acceptat folosirea acestora.

Regulamente concursuri si promotii

REGULAMENT CONCURS “LIKE & SHARE” FACEBOOK
ARIA DE DESFASURARE
Concursul “Like & Share” este organizat si se desfasoara pe pagina oficiala de Facebook.
PERIOADA DE DE DESFASURARE
Campania va incepe la data de 5 noiembrie 2013 si se va incheia la data de 15 noiembrie 2013, cand toate like-urile primite ulterior nu se vor mai lua in considerare.
DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania este adresata tuturor persoanelor fizice si juridice, cu resedinta in Romania, care dau like la pagina oficiala expertbebe.ro de pe facebook iar apoi dau share pozei de concurs.
Participarea la concurs este interzisa tuturor persoanelor care nu indeplinesc conditiile mentionate mai sus, precum si reprezentantilor si angajatilor Organizatorului. De asemenea, participarea este interzisa oricarei persoane implicate în crearea, implementarea, gestionarea sau monitorizarea campaniei precum şi membrilor familiilor acestora.
Prin participarea la acest concurs participantii sunt de acord să se supuna si sa respecte prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la promotie se considera acceptarea automata a inregistrarii in baza de date de consumatori a companiei Expert Bebe S.R.L si a primirii oricaror tipuri de mesaje legate de campanie din partea Organizatorului, pe intreg parcursul promotiei. Scopul constituirii bazei de date este desemnarea castigatorului campaniei.
PREMIILE ACORDATE
Acordarea premiilor se va face in urma alegerii aleatorii pe site-ul random.org a unei persoane care da like paginii Facebook/expertbebe.ro si share pozei de concurs, care va primi o figurina Sofia Intai cu accesorii incluse. 
Nu se acorda contravaloarea in bani a premiului. Castigatorul nu au posibilitatea de a cere modificarea parametrilor premiului.
VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR
Pentru a intra in posesia premiului trebuie ca, in termen de 7 zile lucratoare de la data anuntarii castigatorilor, sa ne contactati telefonic sau la adresa office@expertbebe.ro pentru a stabilii detaliile legate de livrarea premiului.
Participantul la Campanie, desemnat castigator, care refuza sau se afla în imposibilitatea de a indeplini conditiile de mai sus, isi pierde în mod automat calitatea de castigator si nu poate intra în posesia premiului. Castigatorul va fi anuntat pe pagina de Facebook/expertbebe.ro. Datele publicate vor fi nume, prenume si premiul castigat.
ANGAJAMENTE
Prin inscrierea lor in concursul „Like & Share” participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora.
Organizatorul are obligatia legala de a face publice numele castigatorilor si premiul castigat de acestia. Aceste informatii vor fi publicate pe site-ul oficial www.expertbebe.ro, precum si pe pagina oficiala de Facebook.
Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protectia datelor personale. Participantul la promotie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul la opozitie (art. 15).
Participantilor la promotie nu le sunt impuse niciun fel de costuri suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a campaniei (cheltuieli legate de costurile de Internet, in vederea inregistrarii in concurs).
LIMITAREA RASPUNDERII
Imposibilitatea participantului castigator de a utiliza premiul din diverse motive exonereaza Organizatorul de orice raspundere si / sau obligatie.
Mesajele postate după perioada menţionată în regulament nu se iau în considerare.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice persoană participanta in campanie care, prin comportament fraudulos, afecteaza bunul mers al campaniei.
TEMEIUL LEGAL
Concursul este organizat in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.
CONFIDENTIALITATEA DATELOR
Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecţia datelor personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor / castigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.
Participantul la promotie, in calitate de persoana vizata, are conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).
LITIGII
In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.
Dacă nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului. Prezentul regulament este guvernat de legislatia romaneasca. In cazul in care una sau mai multe prevederi ale acestui regulament sunt declarate nule si neavenite sau neexecutorii, celelalte clauze vor ramane in vigoare.

Cumpara inteligent! Compara orice, oricand, oriunde!